Priser

119 kr i månaden

Family Yoga är en prenumerationstjänst, för vilken du som medlem betalar 119 kr i månaden.

Family Yoga tillämpar kortbetalning. I samband med att du ansöker om ditt medlemskap registrerar du också ditt betalkort. Din medlemsavgift betalar du i förskott, varför du i och med registreringen debiteras den första månadsavgiften. Därefter förlängs medlemskapet månadsvis och i samband med detta belastas ditt kort med medlemsavgiften.

Ditt medlemsskap har ingen bindningstid utan kan när som helst sägas upp direkt från "min sida" (vilken du får tillgång till som inloggad medlem). På "min sida" framgår det också när nästa betalning kommer att dras från ditt kort.

Uppsägning av medlemskapet ska göras senast 2 dagar innan nästa betalning för att förhindra att medlemskapet förnyas. Family Yoga återbetalar inte "ej utnyttjad del av månadsavgift". Istället har du som medlem rätt att nyttja tjänsten till dess att den period, för vilken du betalt, har löpt ut.

Family Yoga erbjuder även en möjlighet att under en period om tre (3) dagar pröva tjänsten gratis.